Uitleg Keuring

Dit jaar gaan wij een nieuw project aan, door de corona maatregelen en de huidige Lock down kan er niet fysiek gekeurd worden. Daarom bieden wij jullie de mogelijkheid om online te kunnen keuren.
Het is een pilot en zijn geen kosten aan verbonden.
Wel houden wij een stand bij, deze worden gepubliceerd.
Voor de winnaar is er per categorie een leuk aandenken aan het eind van alle keuringen.

Uitleg:
Het is de bedoeling dat u cijfers geeft van 1 t/m 10 (hele en halve)
u dient 4 cijfers per pot te geven:
Voor de Poot (ideaal is 10-12 cm)
Voor het Blad (Wordt er gekeken of het mooi op staat en goed bosbaar is)
Voor de Bloem (Normale tulpen wordt gekeken of hij goed sluitbaar is en bij de verschillende rassen wordt er gekeken of hij voldoet aan het ras.)
Algehele stand (wordt er gekeken hoe de pot in zijn geheel is en of alles in verhouding staat.)

Het is de bedoeling om de jury zo dicht mogelijk te benaderen. Om hierbij een handje te helpen zijn er 2 voorbeeldpotten. De cijfers die de jury heeft gegeven voor deze potten zijn zichtbaar. Op deze manier kunt u zien wat voor de jury de richtlijnen zijn.


U kunt vrijdags na 9:00 uur tot zaterdags 17:00 uur keuren. Deelnameformulier inleveren bij onderstaande mailadres:

tulpenkeuringniedorp@gmail.com

Hoe vul ik het deelnemersformulier in?

Stap 1, het document:

Open het document door op de link te klikken, die staat aangegeven bij de keuring. (Online keuring 1) Elke week is dit een nieuw document. Hier zijn alvast de soorten en het ras voor de keuring van die week aangegeven. Na dat u het document geopend heeft klikt u in de gele balk op bewerken inschakelen.

Stap 2, welke categorie:

Geef aan in welke groep je zit. Door op Kies item te klikken. (rode vierkant) komt er aan de rechterkant een pijl te staan. Op het moment dat u hierop klikt komen alle afdelingen met de bijhorende groepen in beeld. Kies de juiste afdeling.

Bent u een nieuw lid of mist u een afdeling schroom niet om u te melden.

Stap 3, gegevens noteren:

Uw gegevens noteren. Hierdoor kunnen wij u in de contactenlijst meenemen en blijft u op de hoogte, maar nog belangrijker is natuurlijk. Dat op deze manier wij weten wie u bent. Onderaan vult u uw naam, adres en mailadres in.

Stap 4, bedrijven -trio competitie:

Doe je mee met de bedrijven -Trio competitie? Vul de naam in van de groep en meld even welke leden er in je groep zitten. Nog nooit meegedaan aan een bedrijven competitie? Dan ben je natuurlijk altijd in de gelegenheid om met 2 andere keurders een trio te starten. Kies een creatieve naam en vul je partners in. Het doel is om met z’n 3e een zo laag mogelijk aantal punten te behalen.

Stap 5, het tulpenkeuren:

Het beoordelen van de tulpen. In de linker kolom staan alle potten aangegeven met hierbij de soortnaam en het ras. Wij beoordelen de potten op 4 punten. De poot, blad, bloemvorm en algehele stand. In het filmpje wordt duidelijk aangegeven waarop gefilmd wordt en de poot kan gemeten worden aan de hand van de bijstaande stokjes (Ideaal van 10-12 cm). Door in het formulier op kies item te klikken krijgt u ook hier een pijl. Als u hierop klikt komen de cijfers 0 tot 10 in beeld (hele en halve). Klik vervolgens op het cijfer dat u dit onderdeel toekent en dit wordt automatisch ingevoerd. Zo kunt u alle potten beoordelen op de verschillende onderdelen.

Filmpjes zijn terug te vinden onder Online keuring 1.

Stap 6, inleveren van uw formulier:

Heeft u het formulier geheel ingevuld dan kunt u het bestand opslaan.

Boven aan het formulier staat waar u het in moet leveren en onder welke naam het bestand opgeslagen moet worden. In de hieronder volgende stappen wordt het uitgebreid uitgelegd.  

1. Klik linksboven op bestand.

2. Klik in de linker kolom op Opslaan als. Vervolgens op Bladeren.

3. Kies een locatie op uw computer waar u het bestand gemakkelijk terug kunt vinden. Of maak een mapje aan om alle keuringen in te verzamelen. (bijvoorbeeld Niedorp keuring 2021) Vul uw voor- en achternaam in. Geef vervolgens aan dat het de 1e keuring is. (Willem_Keesom_1ekeuring) Druk op opslaan.

4. Ga naar uw mail en schrijf een nieuwe email of klik, in combinatie met de ctrl-toets, in het deelnemersformulier op het email adres. (tulpenkeuringniedorp@gmail.com) Als onderwerp vult u in welke keuring het is en bij welke afdeling u hoort. (Bijvoorbeeld, 1e keuring, afd. Niedorp)

Per mail is het verschillend, maar meestal kunt u onder het kopje invoegen of de peperclip klikken op bestand toevoegen/bestanden/bijvoegen.

Ga naar de locatie waar u het bestand heeft opgeslagen en klik het bestand aan. Deze wordt vervolgens ingevoegd in de mail. (zie afbeelding) Vervolgens verzendt u de mail en uw deelnemen is afgerond.

Sponsors

<< >>